8.1.11

Queen's aRea


                                   By the Name of Allah, the most gracious, the most merciful

the greatest human ever

                                                    MAHA BENAR ALLAH atas segala firman-Nya

Our QiblaQS. SHAAD 38:26


Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah


AL IKHLAS


Katakanlah: `Dialah Allah, Yang Maha Esa`
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia


            
No comments:

Post a Comment